Peter Abrahamsen synger Nis Petersen: ”Digtene valgte mig”

–  Der er ikke tale om, at jeg har valgt nogle af Nis Petersens digte, de har simpelthen valgt mig!
Sådan fortæller musikeren og komponisten Peter Abrahamsen forud for udgivelsen af CD’en ”Hvem rider gennem midnatsregn”, med 10 digte af Nis Petersen sat i musik af Abrahamsen.

– Nogle gange kan man se en lyrikers værker igennem og udfinde sig en håndfuld, men i dette tilfælde læste jeg Nis Petersens samlede digte og hørte simpelthen 10 af dem kalde på mig. De adskilte sig fra de andre ved at tale til mig, sige mig noget, som ramte lige ind i min egen virkelighed og i mine overvejelser om livet i dag, fortæller Peter Abrahamsen.

-Det, der har vundet genklang hos mig, er Nis Petersens beskrivelser, fordi de taler til underbevidstheden; det er tydeligt, at de taler til et lag lige under overfladen, uddyber Peter Abrahamsen.

Rødtop blev starten
På den nye CD, der udkommer søndag 5. maj 2019, indleder titeldigtet ”Hvem rider gennem midnatsregn” allerede første skæring, derefter præsenteres ”Rødtop”, ”Forlad os vor skyld”, ”Bissekræmmeren”, ”Vær rolig, mit hjerte ”, efterfulgt af ”Skumring” og ”Nattevandring”, ”Kit”, samt ”Fossen” og til slut ”Trætte mænd ”, der på cd’en bliver sunget af Sidse Holte.

Gennem en længere årrække har Peter Abrahamsen beskæftiget sig med danske digtere og sat musik til deres lyrik. Det gælder Kaj Munk, Jeppe Aakjær, Sigfred Pedersen og Emil Aarestrup. Men det var faktisk en henvendelse fra en fan, der gjorde, at Peter for alvor fik øje på Nis Petersen.

-Jeg fik en henvendelse fra en mand, der sendte mig digtet ”Rødtop”, fortæller Abrahamsen. – Han mente, jeg kunne sætte melodi til digtet, selv om der var nogle uregelmæssigheder i rytmen. Den henvendelse gav inspiration til at se på flere af Nis Petersen fremragende digte, som han skrev helt frem til sin alt for tidlige død som 46-årig i 1943. Jeg valgte så at se på digtet, som om jeg var Poul Reichardt, og synge det i samme stil med de samme betoninger, som han havde.

Sandalmagernes Gade
De fleste kender Nis Petersen som forfatter til romanen ”Sandalmagernes gade”.  Men Nis Petersen var også lyriker, og mange kender digtene ”Forår ved Mariager Fjord” og ”Når kirsebærtræerne blomstrer”. Digtene ”De små børns smil” og ”Forlad os vor skyld” er tillige at finde i Højskolesangbogen.  

Nis Petersen er født i 1897 i Vamdrup og er i øvrigt fætter til digterpræsten Kaj Munk. Han voksede op i Herning, hvor der i dag i Nygade 14 er opsat en mindetavle med påskriften “Rigere barndom end min har ingen haft. Nis Petersen”. Han tog en pæn realeksamen i 1914 og fik plads samme år som elev på Løveapoteket i Nakskov. Få måneder før han skulle til den afsluttende eksamen i København, afbrød han uddannelsen og blev senere journalist ved Holbæk Amts Venstreblad. Han førte i de følgende år et noget omtumlet liv i perioder præget af alkoholmisbrug og blev gift flere gange.

Han boede en overgang hos sin søster i Viborg, hvor han påbegyndte ”Sandalmagernes Gade”. På husmuren i Store Sct. Mikkelsgade nr. 10 blev der siden også opsat en mindetavle for Nis Petersen, som boede her fra 1926 til 1929. Han tog til et år til Færøerne, siden til Waterford i Irland, men endte med at falde nogen lunde til ro i Laven mellem Silkeborg og Ry, hvor han døde af kræft kun 46 år gammel. I Laven er der rejst en buste af Nis Petersen: Bag på stenen er indhugget teksten: “Det sker vel, at sangeren segner. Det hænder, han glemmer sin ed. Des klarere lyser mindet om den, der usvigelig red.”

Litteraturanmelderen Hans Brix har i 1945 sagt om ham: ”Hans Sprog er Lava, nyligt størknet: Det gløder under Skorpen.” og ”Der var af Naturen gemt noget stærkt, tungt, farligt i Nis Petersen Sind. Han var ubændig i Sjælen, hans Bryst var Sæde for en smertende, konstant Uro.”
Hans fætter, digterpræsten Kaj Munk, sagde om Nis Petersen ved begravelsen i 1943: ”Mange Gange, naar jeg har læst ham, har jeg tænkt: »Hans Talent er dobbelt saa stort som dit«.

Præsenteres 5. maj 2019
CDen præsenteres første gang ved en solokoncert søndag den 5. maj kl 15.00  i Litteraturhuset i Nybrogade 28, København

Ved premierekoncerten medvirker Sidse Holte tillige. Billetterne koster 150 kroner og kan købes via Billetto.dk. https://billetto.dk/e/nis-petersens-digte-sat-i-musik-af-peter-abrahamsen-billetter-346802/ 

Senere markeres udgivelsen i forbindelse med forårskoncert i Maglebrænde Forsamlingshus den 23. maj kl 19.30 (Peter Abrahamsen bor i Maglebrænde på Falster.)

Bag CD’en:

På Cd ’en, som er indspillet Sweet Silence Studios, København, med Flemming Rasmussen ved teknikken, medvirker foruden Sidse Holte, vokal og kor, Torben Kjær, piano, Christian Søgaard harmonika og klaver, Bo Liengård, bas, Ole Bendix, guitar, Kristian Lassen, trommer, Kåre Lind, fløjte, Paul Banks, guitar og Albert Glahn-Abrahamsen, cahon.  Cover er designet af John Ovesen, foto: Lisbeth Holten.

Køb CDen her.